หน้าแรก      /      เกี่ยวกับเรา

https://www.xn--12clbm4f3bfmc6nf2a4j.com/wp-content/uploads/2023/07/b1.png

ได้ดําเนินการก่อตั้งทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้นําเอาความรู้และประสบการณ์งานด้าน Engineering ,Machine shop เพื่อให้บริการด้านงานสร้าง งานซ่อม เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ในนาม บริษัท ปิยพันธุ์เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เซอร์วิสจํากัด

https://www.xn--12clbm4f3bfmc6nf2a4j.com/wp-content/uploads/2023/08/ab-top.png

ปัจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมาก โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีการสั่งซื้อเครื่องจักรรวมทั้งอะไหล่ต่างๆจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก เมื่อเครื่องจักร ต่างๆเกิดชํารุด จึงจําเป็นต้องส่งไปซ่อมแซมและแก้ไขที่ต่างประเทศ หรือจําเป็นต้องสั่ง ซื้ออะไหล่ใหม่ ในราคาที่ค่อนข้างสูง และเสียเวลา ในการรออะไหล่เป็นเวลานาน
ทางเรา จึงมีความเข้าใจในเรื่องของการให้บริการงานที่ต้องการความเร่งด่วน ฉับไว เราสามารถทำงานด่วนได้ภายใน 4-6 ชม. โดยคํานึงถึง ผลกระทบต่อ Machine Break down ของเครื่องจักรให้น้อยที่สุด และนอกจากนั้นยังคํานึงถึงเรื่อง Safety ในการทํางานมาเป็นอันดับแรก จึงทําให้เรามั่นใจที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาในกระบวนการผลิต ต่างๆของท่าน ได้อย่างแน่นอน
บริษัทของเราให้บริการงาน Machine บริการด้านงานกลึง, มิลลิงรับงานตามแบบ,ตามตัวอย่างทุกชนิดอะไหล่เครื่องจักร,เฟือง,เพลาเกลียว

■ งาน Welding บริการด้านงานเชื่อมรับงานเชื่อมตามแบบทุกชนิด โครงสร้าง,พาเลท,ตระกร้า
■ งาน Service บริการงานซ่อมด่วนเข้าแก้ไขดูหน้างาน จัดซื้อจัดหาอะไหล่
■ งาน Materialsteel , S45C , SKD 11 , SCM 4 , SS 41Stainless , Aluminium , Brass ทองเหลืองลายเสือ , Nylon

Tag : บริการรับกลึงงานชลบุรี , บริการปาดชลบุรี , บริการเจาะตามแบบชลบุรี , บริการผลิตชิ้นงานตามตัวอย่างชลบุรี , บริการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรชลบุรี , บริการงาน spare partชลบุรี , บริการกัดเฟืองชลบุรี, บริการงานไสชลบุรี , บริการผลิตJig Fixtureชลบุรี , บริการรับเชื่อมตามแบบชลบุรี , บริการรับผลิตเชื่อมโครงสร้างชลบุรี , บริการเชื่อมผลิตพาเลทชลบุรี , บริการเชื่อมผลิตตระกร้าชลบุรี , บริการเชื่อมผลิตชั้นวางของชลบุรี , บริการประกอบJigชลบุรี , บริการซ่อมงานด่วนชลบุรี , บริการซ่อมเครื่องจักรชลบุรี , บริการจัดหาอะไหล่ชลบุรี , บริการจัดหาซีลชลบุรี , บริการจัดหาโอริงชลบุรี , บริการจัดหายูคัพชลบุรี , โรงกลึงชลบุรี , งานกลึงชลบุรี , รับกลึงชลบุรี ,บริการงานกลึงชลบุรี

https://www.xn--12clbm4f3bfmc6nf2a4j.com/wp-content/uploads/2023/08/b3-1.jpg